Mange er god på den daglige driften i selskapet sitt, men ser at man kan dra store fordeler ved å benytte seg av ekstern hjelp med markedsføring og synlighet da det er en bransje som stadig er i forandring.