Hjemmeside

Hjemmeside

Hjemmesiden er det man kan kalle for grunnpilaren til all synlighet din bedrift har på nettet, derfor starter man som hovedregel med å lage seg en hjemmeside.

Gjev & Co produserer hjemmesidene i WordPress som er en av verdens største plattformer for hjemmesider. Grunnen er at om algoritmene på internett endres hele tiden og våre plattformer vil alltid være oppdatert. Dette medfører at din nettside er til en hver tid er med i tiden og går ikke ut på dato.

WordPress fungerer som byggeklosser, man kan starte med en enkel side og bygge ut etterhvert som behovet skulle endre seg. Slik unngår du å må kjøpe ny nettside igjen om noen år.

I dagens samfunn er det ingen hemmelighet at mer og mer skjer online, derfor er det så utrolig viktig som bedrift å ta del av denne utviklingen og utnytte det til sin fordel. Gjør man ikke det kan man rett og slett risikere å bli utdatert, hengende etter og i verste fall glemt som bedrift fordi at man ikke har gjort seg selv synlig på nett.