Hjemmeside

Hjemmesiden er det man kan kalle for grunnpilaren til all synlighet din bedrift har på nettet, derfor starter man som hovedregel med å lage seg en hjemmeside.

Gjev & Co produserer hjemmesidene i WordPress som er en av verdens største plattformer for hjemmesider. Grunnen er at om algoritmene på internett endres hele tiden og våre plattformer vil alltid være oppdatert. Dette medfører at din nettside er til en hver tid er med i tiden og går ikke ut på dato.

WordPress fungerer som byggeklosser, man kan starte med en enkel side og bygge ut etterhvert som behovet skulle endre seg. Slik unngår du å må kjøpe ny nettside igjen om noen år.

I dagens samfunn er det ingen hemmelighet at mer og mer skjer online, derfor er det så utrolig viktig som bedrift å ta del av denne utviklingen og utnytte det til sin fordel. Gjør man ikke det kan man rett og slett risikere å bli utdatert, hengende etter og i verste fall glemt som bedrift fordi at man ikke har gjort seg selv synlig på nett.

Hvorfor skal en bedrift ha hjemmeside?

Det er flere grunner til at en bedrift bør ha en hjemmeside:

  1. En hjemmeside kan være en viktig kanal for å nå ut til kunder og andre interessenter. Det er her folk kan finne informasjon om bedriften og de produktene eller tjenestene som tilbys.
  2. En hjemmeside gir bedriften mulighet til å presentere seg på en profesjonell måte. Dette kan bidra til å øke tilliten til bedriften hos kunder og andre interessenter.
  3. En hjemmeside kan være en viktig del av markedsføringen av bedriften og de produktene eller tjenestene som tilbys. Ved å være tilgjengelig på nett kan bedriften nå ut til et større publikum enn ved bare å markedsføre seg offline.
  4. En hjemmeside kan også være en viktig kanal for å knytte kontakt med kunder og andre interessenter. Bedrifter kan for eksempel tilby online kundestøtte eller ha en seksjon for spørsmål og svar på sin hjemmeside.
  5. Til slutt kan en hjemmeside være et verktøy for å øke synligheten til bedriften i søkemotorer som Google. Dette kan bidra til at bedriften dukker opp når folk søker etter produkter eller tjenester som tilbys av bedriften.